Wie zijn we

Schoolraad

Een belangrijke rol van de schoolraad is om op de hoogte te blijven van wat er gebeurt in en rond de school. De directie geeft daarom bij elke vergadering een stand van zaken en er worden strategische keuzes (zoals bv. jaarthema's) en pedagogische activiteiten voorgesteld.

De schoolraad heeft vooral een adviesbevoegdheid in tal van zaken rond de school. Zo is er bijvoorbeeld advies van de schoolraad nodig over het schoolreglement, de aanwending van de lestijden, de taakomschrijving van directeur en leerkrachten, verbouwingswerken aan de school enz...

Jaarlijks worden ook de facultatieve verlofdagen van de school door de schoolraad goedgekeurd.

 

Onze schoolraad bestaat uit volgende personen:

 

Voorzitter

Victor De Clercq

 

Ouders

Madyvan Asmalsky

Tamara Rochtus

Tanya Mispoulier

 

Lokale gemeenschap

Agnes Rolus

Koen Vanachter

 

Leerkrachten

Katrien de Laet

Cindy Lahaye

Lien Peeters

 

Adviserende leden

Katrin Pepermans (directie)