Wie zijn we

Schoolbestuur

Het schoolbestuur bestaat uit een groep vrijwilligers die zich belangeloos inzetten om samen de school te besturen. Zij zijn de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school en als dusdanig zijn zij verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en scheppen zij de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

In het belang van de kinderen en uit bezorgdheid om kwaliteitsvol lokaal onderwijs aan te bieden wil het schoolbestuur zorgen voor een gunstige pedagogische omgeving waarin kinderen en leerkrachten zich goed voelen.

Het schoolbestuur biedt het personeel de nodige middelen om hedendaags onderwijs te realiseren en verwacht van de personeelsleden dat ze zich ten volle inzetten voor de kinderen die hen worden toevertrouwd.

Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het goed beheer van het geld dat de overheid (werkingstoelagen) aan de school geeft.

 

Sinds 1 januari 2016 vormen alle vrije scholen van Puurs-Sint-Amands (basisscholen en secundaire scholen) één schoolbestuur:

          Sint-Jan Berchmansinstituut vzw

          Schuttershofstraat 17

          2870 Puurs-Sint-Amands

 

Voorzitter

Patrick Vandewiele

 

Ondervoorzitter

Sabine Alexander

 

Secretaris

Rita De Kinder

 

Bestuurders

Tamara Smets

Rita Van Havere

Els Vos

Ronny Borms

Pieter De Bruyn

Ludwig Mignolet

Bart Smets

Roel Van Craenenbroeck

Paul Van Praet

Paul Verbruggen

 

Leden algemene vergadering

Els De Smedt

Gert Pauwels

Jos Vanachter

André Vermeeren

Marc Pauwels

Pieter Czajkowski

Herwig Vossius

 

Beleidsteam

Claude Duhamel   -   claude.duhamel@sjabi.be   

Erik Van De Voorde

Wim Van der Donck

Carine Meersmans

Gunter Aerts