Wie zijn we

Schoolbestuur

Het schoolbestuur bestaat uit een groep vrijwilligers die zich belangeloos inzetten om samen de school te besturen. Zij zijn de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school en als dusdanig zijn zij verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en scheppen zij de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

In het belang van de kinderen en uit bezorgdheid om kwaliteitsvol lokaal onderwijs aan te bieden wil het schoolbestuur zorgen voor een gunstige pedagogische omgeving waarin kinderen en leerkrachten zich goed voelen.

Het schoolbestuur biedt het personeel de nodige middelen om hedendaags onderwijs te realiseren en verwacht van de personeelsleden dat ze zich ten volle inzetten voor de kinderen die hen worden toevertrouwd.

Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het goed beheer van het geld dat de overheid (werkingstoelagen) aan de school geeft.

 

Sinds 1 januari 2016 vormen alle vrije scholen van Puurs-Sint-Amands (basisscholen en secundaire scholen) één schoolbestuur:

          Sint-Jan Berchmansinstituut vzw

          Schuttershofstraat 17

          2870 Puurs-Sint-Amands

 

Voorzitter

Chris Van der Vorst

 

Secretaris

Rita De Kinder

 

Bestuurders

Luc Bosman

Pieter De Bruyn

Ludwig Mignolet

Gert Pauwels

Bart Smets

Tamara Smets

Dirk Tierens (adv. lid)

Patrick Vandewiele

Rita Van Havere

Isabelle Van Zeebroeck

Paul Van Praet

Paul Verbruggen

Els Vos

 

Leden algemene vergadering

Els De Smedt

Erwin Geeraerts

Marc Pauwels

Jos Vanachter

André Vermeeren

 

Beleidsteam

Claude Duhamel   -   claude.duhamel@sjabi.be   

Erik Van De Voorde

Wim Van der Donck

Carine Meersmans

Gunter Aerts