Wie zijn we

Ondersteuningsnetwerk

Een ondersteuningsnetwerk heeft tot doel om, door middel van expertisedeling in co-creatie, kinderen en jongeren met een ondersteuningsnood maximaal en effectief ondersteuning te bieden in de klas en de betrokken leerkracht(en) te ondersteunen en competent te maken met en voor deze ondersteuningsnood.

 

Onze school is verbonden aan het ondersteuningsnetwerk Noord-Brabant.

Contactgegevens: info@onwnb.be

Ondersteuningsnetwerk