Formulieren

Medicatie op school

Het volgende document moet aan de school worden bezorgd (ingevuld en gehandtekend door de behandelende arts) telkens wanneer uw kind medicatie moet innemen tijdens de schooluren.