In de kijker

1ste schooldag

Op 1 september vliegen we er weer in!

De leerlingen van de lagere school worden zoals steeds om 8u30 op school verwacht. De kleuters beginnen uitzonderlijk om 8u45. Tot dan!

Alle ouders worden verwacht voor een eerste contact/kennismaking met school en klasleerkracht op maandagavond 5 september 2016 om 19u voor de kleuters en om 20u voor de lagere school.